ร่วมกิจกรรมงานปีใหม่ 2567 โดยมีชุดการแสดงชื่อ”Four fun cultures สกร.ชายแดน สี่ศิลป์หรรษา สกร.ชายแดน ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read more