ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดิจิทัลสุขภาพ ในโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่”

รู้หรือไม่ จังหวัดนร

Read more

ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ ETV Channel

วันที่ 4 ธันวาคม 256

Read more

ข้าราชการครู พนักงานราชการ และเจ้าเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 4 ธันวาคม 256

Read more