ข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย มอบของที่ระลึก

ข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย มอบของที่ระลึก หลังเสร็จสิ้นการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ศกร.ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดุนราธิวาส