โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวนูรีซัน สาเมาะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนายนิพนธ์ วาโมง ครูอาสาฯประจำ ศรช. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธิปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส