ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มดีเด่นระดับภาคใต้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ และเตรียมวางแผนการอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจร่องรอยเอกสารต่างๆภายในชมรมในเดือนมิถุนายนนี้ และนอกจากนี้ได้เตรียมการออกบุธนิทรรศการและร่วมประกวดผลิตภัณฑ์อาชีพ โดยมอบหมายให้นายอาดือนา เจ๊ะอาแซ ครูอาสาฯ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 มกราคม 256

Read more

ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมอิมพรีเรียล จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more