ติดต่อเรา

สกร.ตำบลปาเสมัส

หมู่ที่ 1 บ้านซรายอ ตำบลปาเสมัส

อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

โทรศัพท์ 073 616403, 0898885405

E-mail : mr.niphon1974@gmail.com