ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมา

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อใช้ในหน้าแล้งและป้องกันการเกิดไฟป่า

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร ความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

Read more

ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 เมษายน 256

Read more