เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกาศนียบัตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจ

Read more

ข้าราชการครู พนักงานราชการ และเจ้าเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read more

ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มดีเด่นระดับภาคใต้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ และเตรียมวางแผนการอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจร่องรอยเอกสารต่างๆภายในชมรมในเดือนมิถุนายนนี้ และนอกจากนี้ได้เตรียมการออกบุธนิทรรศการและร่วมประกวดผลิตภัณฑ์อาชีพ โดยมอบหมายให้นายอาดือนา เจ๊ะอาแซ ครูอาสาฯ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 มกราคม 256

Read more