#มอบข้าวสารและน้ำตาล เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

#มอบข้าวสารและน้ำตาล เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

วันที่ 9 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางฟาดีล๊ะ สามะอาลี ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยนางกิตติยา กาฮง ครูกศน.ตำบล ลงพื้นที่มอบข้าวสารและน้ำตาล ให้แก่โต๊ะครูสถาบันปอเนาะ เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เพื่อไว้ละศีลอดในเดือนรอมฎอน ณ สถาบันศึกษปอเนาะดารุลกุรอ่าน อัลฮาซานียะห์ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

ความรู้สึกทั้งหมด

33