#ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) ตำบลศรีสาคร

#ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) ตำบลศรีสาคร

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางกิตติยา กาฮง ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยนายมะยากี แวมะนอ ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) ตำบลศรีสาคร ณ ศกร.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+8

ความรู้สึกทั้งหมด

22