#กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ภายใต้ #โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

#กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ภายใต้ #โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร มอบหมายให้นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ ดำเนินการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา สกร.อำเภอศรีสาคร โดยมีนางสาวณิชชารีย์ สุทธิชาเจริญพงษ์ ครู เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.สาธิตการทำขนมหม้อแกงถั่ว 2.แจกขนม ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+36

ความรู้สึกทั้งหมด

4Yang Kittiya และ คนอื่นๆ อีก 3 คน