บริบทปอเนาะ

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันศึกษาปอเนาะรอนยานวิทยา

ชื่อสถานศึกษา : สถาบันศึกษาปอเนาะรอนยานวิทยา

ที่อยู่ : หมู่บ้านตาเปาะ บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 7 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ : พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณปอเนาะรอนยานวิทยาเป็นที่ราบสูง เนื่องจากมีอาณาเขตติดกับภุเขาดดยรอบ พื้นที่ใกล้เคียงปอเนาะส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน จึงมีสภาพเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ตั่งอยู่ห่างอำเภอรือเสาะ ประมาณ 17 กิโลเมตร