ติดต่อเรา

ถาบันศึกษาปอเนาะรอนยานวิทยา 

เลขที่ 15/1 บ้านตาเปาะ  ตำบลสุวารี

อำเภอรือเสาะนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96150

โทรศัพท์ 096-3239277

E-mail : ronyanwittaya@gmail.com