โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด สกร.อำเภอรือเสาะ

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลสุวารี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด สกร.อำเภอรือเสาะ โดยมี นายทวี ดำนิล ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน พิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส