ต้อนรับลูกเสือโรงเรียนในอำเภอรือเสาะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวรุสนานี เวาะแม พร้อมด้วยนางสาวเมาะ ยูโซ๊ะ บรรณารักษ์ และคณะ ครู สกร.อำเภอรือเสาะ ได้ต้อนรับลูกเสือโรงเรียนในอำเภอรือเสาะ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวัดราษฎร์ โรงเรียนบ้านบากง โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ และโรงเรียนบ้านนาโอน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชน’’เฉลิมราชกุมารี’’อำเภอรือเสาะ และการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดอีกด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้บริการต่อไป ณ.ห้องสมุดประชาชน’’เฉลิมราชกุมารี’’อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส