โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถานบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครู อาสาสมัครฯปอเนาะ และคณะครู สกร.อำเภอรือเสาะ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถานบันศึกษาปอเนาะ(สกร.อำเภอรือเสาะ) โดยมีนางสาวฟายีละห์ สาและ ครู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณสุาบันศึกษาปเนาะอาซาซูลฮีดายะห์ ม.5 บ้านลาเมาะใน ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส