กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน หลักสูตรช่างติดตั้งฝ้าเพดาน 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ -8 มีนาคม 2567 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะรอนยานวิทยา ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมะยอรี ดือราแม เป็นวิทยากรผู้สอน