เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more

ต้อนรับลูกเสือโรงเรียนในอำเภอรือเสาะ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวัดราษฎร์ โรงเรียนบ้านบากง โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ และโรงเรียนบ้านนาโอน

Read more