ประชาสัมพันธ์ ศกร.ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567 มาสมัครเรียนกันเยอะๆน่ะคะ

Read more

โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบคิดประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน (Creativity – Based Learnig : CBL)

ระหว่างวันที่ 21-22

Read more