เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more

“โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษายน วันรักการอ่าน”

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more

ประชาสัมพันธ์ ศกร.ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567 มาสมัครเรียนกันเยอะๆน่ะคะ

Read more

โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบคิดประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน (Creativity – Based Learnig : CBL)

ระหว่างวันที่ 21-22

Read more