กิจกรรมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกวุฒิสภาระดับอำเภอรือเสาะ

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวนการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลรือเสาะออก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกวุฒิสภาระดับอำเภอรือเสาะ ณ หอประชุมศาลาประชาคม อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส