เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งประกวดการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวนุรอาซียะ แซมิง ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางบาดารียะห์ นิบูละ ตำแหน่ง ครู ดำเนินการซ้อมนักศึกษา TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งประกวดการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยให้ ครู ศกร.ตำบลนำนักศึกษาเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ