เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและ ติดตามแผนการดำเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 101 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more

ดำเนินการประชุมบุคลากร เพื่อติดตามงานผลโครงการ กิจกรรม ข้อราชการเร่งด่วน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมที่จะจัดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more