ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตันหยงลิมอ (ศกร.ตำบลตันหยงลิมอ)

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเกร็ง ตำบลตันหยงลิมอ

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ 084-1376921

โทรสาร 073 513 005

E-mail : nfetanyonglimo.go.th