จัดสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์

Read more