เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนาโครงการเยี่ยมมัสยิดทุกวันศุกร์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ ได้มอบหมายให้ นายฮาซัน ยูโซ๊ะ ตำแหน่งครู เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนาโครงการเยี่ยมมัสยิดทุกวันศุกร์ “สุขกาย สุขใจ ศุกร์ที่มัสยิด” โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน ณ มัสยิดบ้านตันหยงลิมอ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส