ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนนราธิวาส