นำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

วันทีี่ 31 มกราคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลตันหยงลิมอ นำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านระดับตำบล เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เพื่อวางแผนในการปฎิบัติงานต่อไป ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส