นำองค์กร์นักศึกษาเข้าร่วมประชุมองค์กรนักศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลตันหยงลิมอ นำองค์กร์นักศึกษาเข้าร่วมประชุมองค์กรนักศึกษาและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ วางแผนการเตรียมโครงการประชุมสัญจร สกร.อำเภอระแงะ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์