โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 24-25 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวรอฮานี รอนิ ครูอาสาฯประจำศรช.นำนักศึกษาตำบลบองอ จำนวน 3 คนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล ณ ห้องดิจิทัล สกร.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส