ปฎิบัติงาน ศกร.ตำบลบองอ

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ บุคลากร ศกร.ตำบลบองอ ปฎิบัติงานศกร.ตำบลบองอ รดนำ้ต้นไม้ ตตทำความสะอาดรอบๆศกร.ตำบล ณ ศกร.ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส