เข้าร่วมประชุมบุคลากร เพื่อติดตามงานผลโครงการ กิจกรรม และข้อราชการเร่งด่วน

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลบองอ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอระแงะ เข้าร่วมประชุมบุคลากร เพื่อติดตามงานผลโครงการ กิจกรรม และข้อราชการเร่งด่วน งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมการรู้หนังสือ งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส