ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับฯ ณ

นที่14 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวณัชชา แวเต๊ะ ตำแหน่งครู ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับฯ ณ หมู่ที่ 1และหมู่ที่6 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัด่นราธิวาส