ร่วมโครงการวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ จาก กศน. สู่ สกร. ที่ยั่งยืน

วันที่18 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลบองอ ดำเนินการจัดโครงการวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ จาก กศน. สู่ สกร. ที่ยั่งยืน ณ ห้องสมุดนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส