ประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาดอนด้น สนามสอบ ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา ส่่วนนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาดอนปลาย สนามสอบ ณ โรงเรียนดารุสสาลาม นักศึกษา ศกร.ตำบลบองอ  สามารถตรวจสอบรายชื่อและสอบถามได้ที่ ครูที่ปรึกษาประจำตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส