บริบทตำบล

ประวัติตำบลกะลุวอเหนือ

ตำบลกะลุวอเหนือ เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลกะลุวอ เมื่อ พ.ศ. 2513 ซึ่งเดิมเป็นเมืองหนึ่งของรัฐ ปัตตานี ราษฎรส่วนใหญ่มาจากปัตตานีและตากใบ กะลุวอ เป็นคำเพี้ยนมาจากคำว่า ” กลัว ”  เป็นภาษาตรังกานู แปลว่า ” ถอยออก ” สาเหตุเนื่องจากเจ้าเมืองรัฐตรังกานูได้เดินทางโดยเรือใบ จะไปอำเภอตากใบ เลยเข้าทางปากแม่น้ำบางนรา และได้หลงทางจึงได้ให้ลูกเรือถอยกลับทางเดิมว่า ” กลัว “

อำเภอเมืองนราธิวาสจะแบ่งการปกครองตาม พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547  ออกเป็น ๑  ตำบล  หมู่บ้าน  ๑๓  ดังนี้

ที่ตำบลกะลุวอเหนือจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1บ้านบางมะนาว4179139881,901
2บ้านค่าย7231,4411,6503,091
3บ้านเปล224382399781
4บ้านเขาตันหยง3276556531,308
5บ้านใหม่2155505791,129
6บ้านพิกุลทอง2895225701,092
7บ้านปูลากาป๊ะ2175535841,137
8บ้านโคกสยา2185766291,205
9บ้านโพธิ์ทอง125170151321
10บ้านคีรี94280314594
11บ้านตือลาฆอปาลัส129379422801
12บ้านบูกิตอ่าวมะนาว1775124991,011
13บ้านสะปอม148365337702
รวมทั้งอำเภอ3,3037,2987,77515,073