ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลกะลุวอเหนือ (ศกร.ตำบลกะลุวอเหนือ)

หมู่ที่ 4 บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 089-457-3604 / 093-595-4309