วันที่ 17 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.กศน.อ.สุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.สุไหงปาดี รักษาการ ผอ.กศน.อ.เจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.เจาะไอร้องได้มอบหมายให้นานสุรศักดิ์ สอีด ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมโครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567 สังกัด สำนักงาน สกร.นราธิวาส และ เวลา 09.00 น. นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผอ.สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.กศน.อ.สุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.สุไหงปาดี รักษาการ ผอ.กศน.อ.เจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.เจาะไอร้องได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สอีด ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวันครู และ เวลา 13.30 น. นายณัฐพงษ์ นวลมาก ประธาน อ.ก.ค.ศ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาวันครู ณ สนามหญ้าเทียมนราเปี่ยมสุข

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.กศน.อ.สุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.สุไหงปาดี รักษาการ ผอ.กศน.อ.เจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.เจาะไอร้องได้มอบหมายให้ครู สกร.อ.เจาะไอร้อง เข้าร่วมงานวันครู และ เวลา 08.45 น. นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง /ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องใน “วันครู” ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 คำขวัญเนื่องในวันครู “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์ ”

                   

Read more