๖ เมษายน วันจักรี

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕