18 มีนาคมของทุกปี “วันรีไซเคิลโลก” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและกระตุ้นให้ผู้คนดำเนินการเพื่อลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/…/category/detail/id/31/iid/267070

—————————–

🎯Website : www.prd.go.th

🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์