โครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

************************************************

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอเจาะไอร้อง จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้และการปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำบ้านปีแนมูดอ ม.10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส