วันที่ 17 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.กศน.อ.สุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.สุไหงปาดี รักษาการ ผอ.กศน.อ.เจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.เจาะไอร้องได้มอบหมายให้นานสุรศักดิ์ สอีด ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมโครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567 สังกัด สำนักงาน สกร.นราธิวาส และ เวลา 09.00 น. นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผอ.สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส