วันที่ 16 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.กศน.อ.สุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.สุไหงปาดี รักษาการ ผอ.กศน.อ.เจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.เจาะไอร้องได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สอีด ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวันครู และ เวลา 13.30 น. นายณัฐพงษ์ นวลมาก ประธาน อ.ก.ค.ศ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาวันครู ณ สนามหญ้าเทียมนราเปี่ยมสุข