วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง /ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” พร้อมกิจกรรมการแสดง และมอบจับฉลากของขวัญให้กับเด็กๆ น้องๆ ร่วมสนุก

โดยมี พ.ต.อ.วิสันต์ รักมาก ผกก.สภ.เจาะไอร้อง, นายแวซูกราน อรุณชัซวัน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผบ.ร้อย ทพ.ในพื้นที่ ตลอดจนทุกภาคส่วน น้องๆ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก