โครงการ 2 เมษา “วันรักการอ่าน”

 วันที่ 2 เมษายน 2567  นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้ บรรณารักษ์และคณะครู บุคลากร สกร.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม 2 เมษา "วันรักการอ่าน" 

กิจกรรมนิทรรศการเจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส