นายเป๊าะจู บีเด๊าะ

ข้อมูลทั่วไป :
กระด้งไม้ไผ่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๕๗ ม.๓ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๓๐ มีผู้ครอบครองชื่อ นายเป๊าะจู บีเด๊าะประเภท เครื่องใช้ในครัว กระด้งทำมาจากไม้ไผ่โดยการทำเป็นตอกแล้วเอามาจักสาน สานเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕๐-๘๐ เซนติเมตร ขอบปากทำด้วยไม้ไผ่ ลักษณะของกระด้งแบนกลม มีขอบสูงขึ้นมาเล็กน้อย เรียกว่า ขอบกระด้ง มีหลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เป็นภาชนะใช้สำหรับฝัดข้าวเพื่อแยกเอาเศษผงฝุ่น แกลบ ออกจากเมล็ดข้าว หรือเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นที่มีเปลือก ซึ่งเป็นการคัดแยกระหว่างข้าว หรือเมล็ด และเปลือกออกจากกัน โดยจะนำข้าวที่ตำแล้ว วางใส่ไว้ในกระด้งและทำการฝัดโดยใช้มือทั้งสองข้างจับขอบปากกระด้ง แล้วทำการร่อน โดยให้กระด้งขึ้นลงเพื่อฟัดเศษหรือเปลือกข้าวก็จะปลิวตามแรงลม นอกจากนั้นแล้ว กระด้งสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่น ใช้ตากปลา ใช้รองสำรับข้าว หรืออื่นๆ ตามแต่ผู้ใช้จะนำไปใช้ประโยชน์
 
 
ข้อมูลการติดต่อ :
บุคคลอ้างอิง นายเป๊าะจู บีเด๊าะ เลขที่ 157 หมู่ที่/หมู่บ้าน 3 บ้านโต๊ะแบตำบล มะรือโบออก อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130—————–ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://m-culture.in.th