ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกูรอาน (สกร.อำเภอเจาะไอร้อง)

เลขที่ 79/1 ตำบลมะรือโบออก

อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ 073 544177

โทรสาร 073 544177

E-mail : narathiwat@office.nfe.go.th