สกร.อำเภอเจาะไอร้อง!!!!!!!!!!!ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง และ ศกร.ตำบล 3 ตำบล จังหวัดนราธิวาส หรือสามารถสอบถามรายละเอียด ติดต่อ 073-544177

Read more

สกร.อำเภอเจาะไอร้อง!!!!!!!!!!!ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง และ ศกร.ตำบล 3 ตำบล จังหวัดนราธิวาส หรือสามารถสอบถามรายละเอียด ติดต่อ 073-544177

Read more

🔴✨10 คืนสุดท้ายของเดือน รอมฎอน อันประเสริฐนี้ ✨🔴ขอเชิญชวนร่วมเป็นมือบน บริจาคเพื่ออาหารผู้ละศีลอด ผู้ยากไร้ ผู้ลี้ภัย ทั่วโลก.📣📣ทุกความช่วยเหลือของท่าน เราส่งถึงมือพี่น้องอย่างต่อเนื่อง📣📣.📌📌บริจาคทันที 📌📌ธ.อิสลาม : 034 114 9276ชื่อบัญชี สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี

Read more

มอบอินทผาลัมให้ศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ……………………………………………………………………………………………………………………วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้ นางสาวซาณียา ยะโก๊ะ ครู มอบอินทผาลัม ให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกูรอาน ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

Read more