วันที่ 3 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลผดุงมาตร ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2567 บริเวณหน้าศกรตำบลผดุงมาตร

ณ สกร.อำเภอจะแนะ

Read more