ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลผดุงมาตร

ม.3  ตำบลริแง อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 96220

โทรศัพท์ : 089-9760800

E-mail : nfe.padungmart@gmail.com